SELMA THORDÉN, lastmotorfartyg, liggande vid kaj i Stockholms hamn.

3 comments

  • Bakom henne ligger ett fartyg från Rederi AB Nordstjernan / Johnson Line från den så kallade "Argentina-klassen"
  • Tack för kommentaren. En närmare granskning visar att det är AMAZONAS.
  • Den kommentaren tackar jag för

Order this image

Share to