24 elever utexaminerade från Vita Bandets barnsköterske- och husmodersskola. Bild 7 visar lärarkollegiet. I mitten bakre raden står barnavårdsläraren Anna Lilja. Från vänster i frä...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to