Fo134588

3 comments

 • Denna bild har jag grunnat över och analyserat under lång tid. Anledningen är racerjakten som tycks rusa fram med god fart från en läposition. Observera besättningarna i de närmaste båtarna som ägnar mer intresse åt racern än sin egen framfart i denna kappsegling som förefaller vara en start. Det finns inte många båtar byggda som påminner om denna racer med sitt platta förskepp och nästan frånvaro av fribord.
  Det finns egentligen bara en, den Gunnar Mellgren ritade centerbordsjakten Revanche byggd år 1900 för Olof Mark (1873-1920). Den mest extrema racer som byggts fram till vår egen tid!
  Tyvärr finns det ytterst få bilder på Revanche, och de som finns är från långt håll eller riktigt suddiga. Dessbättre finns ritning och skisser. Vad som gör att jag ändå vill lämna ett litet förbehåll är att Revanche nästan alltid seglades av fyra personer och att båten på bilden ser något mindre ut än vad som borde vara fallet? Det är alltid väldigt svårt att på bild få en helt säker uppfattning om en båts storlek, särskilt när friborden är så låga att skrovet nästan försvinner och vinkeln är ogynnsam, med tanke på förskeppet, som syns väl vid zoomning, finns knappast ändå inget alternativ. Anledningen till att bara 3 personer finns ombord kan förklaras av den blygsamma vindstyrkan. Så till tidpunkten. Man kan utgå från att bilden är tagen vid någon av seglingarna under KSSS Sandhamnsregatta år 1900, vad jag vet det enda år som Mark deltog i Stockholm med Revanche. En fantastisk ögonvittnesskildring finns av Erik Salander i hans bok: Mina och andras drömbåtar, under rubrik: Möte med monstrum.
  Revanche totalhaverade en stormig natt söder om Marstrand den 31 aug. 1902, samtliga 4 ombord lyckades simmande ta sig upp på ett skär där de undsattes följande morgon av en förbipasserade ångare. Revanche mått: L.ö.a. 11.53m L.v.l. 6.85m. bredden har jag beräknat till strax under 2.50m. Segelyta 52.41 kvm. Mätetal 8.30 längdenheter.
  Man får en uppfattning hur extrem Revanche var om man jämför med den kända Starbåten som bär 28 kvm. segel, bara drygt hälften av Revanche, Staren har dessutom en blyköl på drygt 300 kg! Revanche endast besättningen som motvikt! Jag utgår från att detta är Revanche tills motsatsen kan bevisas. Skrovbild framställd efter ritning finns i GKSS jub. bok 1860-1910.

 • T
 • Tack för din kommentar. Viska notera detta i databasen även om vi kanske inte vågar göra ett slutgiltigt utpekande.

Select the images you want to order

Share to