Fo134970

Fartyg: ETTSI IV

Byggår: 1923

Varv: Neptun-Werft, Rostock

Konstruktör: Barg, Gerhard

Övrigt: Namnet ETTSI IV kan tydas med lupp på akterspegeln på den närmaste båten; detta visar att bilden tagits inför Gotland Runt 1937, eftersom ETTSI IV inte deltog då Gotland Runt åter ägde rum 1939. I seglingsprotokollet från 1937 (KSSS årsbok 1938) uppges en H. Kadelbach ha varit "Ägare eller rorsman" till/på ETTSI IV. I bakgrunden t v skymtar Ångfartygs Ab Gotlands fartyg GOTLAND (b. 1936) och HANSA (b. 1899). Jfr Fo134971 från samma tillfälle. Anteckningarna på baksidan tyder på att detta fotografi varit avsett att återges i tryck, men var så skett är inte bekant.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to