"Svenska mästerskapet i Isjaktssegling på St. Värtan 21/2-43"; "Cl. Hammar Isjaktsklubben Sv. mästare i 15 kvm klassen"; "G. Karlsson S.S. Vega Svensk mästare i 10 kvm klassen"

Select the images you want to order

Share to