Ekensbergs varv 1970; varvsområdet sett mot sydväst, mot Mörtviken och Rävudden. T v kan urskiljas bogserbåten BRAGE (urspr. LINGARÖ), passagerarfartyget EJDERN och pråmen MONARK (...

Information från Thor-Björn Johansson; kranen är den s k nybyggnadskranen. Bakom stapelbädden ses den byggnad som i n väningen rymde timmermansverkstad och upptill riggarverkstad.

Share to