Menu 0
Close
  • Fem män sitter runt ett bord på Älvdalens gästgivaregård och äter en måltid. från vänster fotograf Olle Ekberg, fil. dr. Bertel Hintze, intendent Sigurd Erixon (expeditionens ledare), antikvarien Ola Bannbers och arkitekt Mogens Mogensen. Bilden är tagen under Sigurd Erixons expedition i Ovansiljan 1926.
    Photo: Kristensson, Karolina / Nordiska museet Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Fem män sitter runt ett bord på Älvdalens gästgivaregård och äter en måltid. från vänster fotograf Olle Ekberg, fil. dr. Bertel Hintze, intendent Sigurd Erixon (expeditionens ledare), antikvarien Ola Bannbers och arkitekt Mogens Mogensen. Bilden är tagen under Sigurd Erixons expedition i Ovansiljan 1926.

Avbildad - namn

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image