Fem män sitter runt ett bord på Älvdalens gästgivaregård och äter en måltid. från vänster fotograf Olle Ekberg, fil. dr. Bertel Hintze, intendent Sigurd Erixon

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to