Fem män sitter runt ett bord på Älvdalens gästgivaregård och äter en måltid. från vänster fotograf Olle Ekberg, fil. dr. Bertel Hintze, intendent Sigurd Erixon (expeditionens ledare), antikvarien Ola Bannbers och arkitekt Mogens Mogensen. Bilden är tagen under Sigurd Erixons expedition i Ovansiljan 1926.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to