Personalen på Tyresö slott har samlats i slottsparken tillsammans med barnen Lagergren. Stående från vänster en husa, betjänten, en husa, kokerskan, jungfrun, en husa, guvernanten ...

Share to