Svensk militär under språngmarsch på isen framför fartyg i den svenska eskadern under Ålandsexpeditionen 1918. I bakgrunden ses från v till h pansarskeppen THOR och SVERIGE, isbryt...

Bilden ingår i en serie skioptikonbilder (Fo259449DIA - Fo259469DIA) som påträffades i fotoarkivet i november 2016. De har lästs in i befintligt skick och efterarbetats.

Select the images you want to order

Share to