• Inbjudan med anledning av invigningen av Vasaskolan. Texten på baksidan av fotot lyder:

Folkskolestyrelse:Har härmed äran inbjuda eder att närvara vid invigningen av Vasaskolan lördagen den 10 november kl.12midd. Fömiddagsdräkt detta gäller som inträdeskort.
Program:1.Psalm 33:1, 2.tal av byggnadsstyrelsens ordförande, Borgmästare O. Cassel. 3.Sång:"Vårt land" "vi älska Sverige". 4:Tal av Undervisningsrådet A.P.A. Dalin.5.Sång: hymn vid skolinvigning lovsång.6. Tal och bön av Biskopen teol.D:r Ludv.Lindberg.7.Sång: bön för fäderneslandet.8.Psalm 124:4
Vasaskolan.
    Photo: Kalmar läns museum

Inbjudan med anledning av invigningen av Vasaskolan. Texten på baksidan av fotot lyder: Folkskolestyrelse:Har härmed äran inbjuda eder att närvara vid invigningen av Vasaskolan ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to