"Södermanland. Svartlösa hd.Brännkyrka sn. Slätten. Manbyggnaden, nr 3,och magasinet, nr 2. Foto från söder. "

Motivhänvisning: Påskrift med skrivmaskin på montering :: 168.B.ah.

Share to