Markisinnan Lagergren med två hundar stående på trappan till Tyresö slott, 1930.

Share to