Jollrodd, sannolikt vid Hårsfjärden; jfr Fo229324A, som förefaller vara taget vid samma tillfälle. Till h oidentifierade torpedkryssare.

Order this image

Share to