Den svenska minutläggande ubåten Najad sjösättes vid Kockums varv i Malmö. Båten sjösattes tvärskepps.

Select the images you want to order

Share to