Lokstationen

Fr III Distr M

1 comment

  • 1926 byggdes lokstationen i Malmö om med bl.a. ny kolbrygga. Se JvmKBAA03370 där man inte kommit lika långt.

    Kolvagnarna mitt i bild är Q16 22998, 22986, 22999, 22984 och en till. Ytterligare en tom Q16 står på bakgården bakom där även en Ib-vagn står med flera Ib längre bort på samma spår. Ytterligare 2 Q16 syns lite till vänster. I en långt rad i bakgrund den står äldre G-vagnar från 1800-talet avställda.

    Det två ångloken till höger om kolbryggan är ett Sa- och ett N-lok. Framför lokstallarna därbakom sår minst ett Sa-lok till.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to