Linjebild mot Bergfors, de jobbar med att spad stoppa spåret. Det man lyfter spåret med kallas groda ligger till vänster.

2 comments

  • Jag sommarjobbade på Ba på 50-talet och här i norr kallades det som lades under rälsen för Pröjs. Hade säkert olika namn runt om i landet.

  • Linjebilden är vid Mjellejokk mellan Stordalen och Abisko. Man ser till vänster över axeln på den ene banarbetaren det på 1960-talet rivna kombinerade pumphuset och banvaktarstugan nr 521 med vars pump man pumpade upp vatten ur Mjellejokksbäcken till ångloken.
    Linjebilden är INTE mot Bergfors.

Order this image

Share to