Banbyggnad, Örebro-Svartå Järnvägsbolag, ÖrSJ. Möjligen vid skärningen vid Västra Via i Vintrosa socken.

Text på baksida: "Örebro-Svartå J", "Banbyggnad".

Text på omslag: "Banbyggnad Östra Centralbanan (Ö.C.J.) Örebro-Svartå J.".

Historik: ÖrSJ invigdes 1897.

2 comments

  • Snarare 1895-1897. Platsen kan vara skärningen vid Västra Via i Vintrosa socken.
  • Tack för din kommentar. 1895-1897 är helt klart betydligt mer logiskt. Jag har kompletterat posten, ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to