• Lindfors station.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Lindfors station.

Text på omslag: "Örebro banregion SJ Regionskontoret", "Fotoneg för stationshus Maj -69".

Order this image

Share to