Modell och målning som visar loktävlingen i Rainhill 1829. Järnvägsmuseet.

Text på kuvert: "Loktävlan vid Rainhill 1829", "Foto 1935".

Order this image

Share to