Signal för avgång. Statens Järnvägar, SJ B6G-vagnar. Ångloket till vänster är SJ S10 1726.

3 comments

  • Bilden är inverterad och felvänd.

    Ångloket är S10 1726 vilket dragit tåget från Hässelby villastad.

  • Tack för din kommentar. Posten har kompletterats och bildproblemen har korrigerats. Ändringen blir synlig efter nästa uppdateringen.
  • Detta var långt innan vagnarna fick littera B6G. När bilden togs var det Co6 (eller C06).
    Personen på bilden är inte stationsinspektor. Han kan vara trafikbiträde eller något sådant men det är svårt att se. Hur som helst så tjänstgör han som tågklarerare vilket är ett bättre ämnesord.

Order this image

Share to