Malmhamnen i Narvik med "M/S Karmas" vid kaj. På bron syns ett ellok med malmvagnar. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB F 29. Statens Järnvägar, SJ Ub med malmtåg.

Text på framsida: "[...] Narvik.".

Historik: "M/S Karmas" byggdes 1944 för Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnväg, TGOJs räkning och såldes 1967.

3 comments

  • Norska Statsbanorna NSB köpte 17 st lok av denna typ från ASEA 1949. De fick i Norge littera El 10. Det är dock samma typ som SJ-s littera Ub men loket på bilden är ett littera El 10 och inte Statens Järnvägars littera Ub.

  • Tack för din observation, efter lite efterforskning så tycks det som om fordonet på bilden är LKAB F 29. Ändringarna blir synliga efter nästa uppdatering.

  • Det stämmer att det är LKAB F 29. Texten Statens Järnvägar, SJ Ub kan strykas och malmtåg ändras till malmvagnar.

Order this image

Share to