Flygfoto över Lanna stenbrott.

Text på framsida: "Hidingebro. Lanna Skifferverk från flygplan.".

Text på baksida: "Den 9/6 1933.".

Order this image

Share to