Mellersta Södermanlands järnväg, MlSlJ lok nummer 1 "Carl Alexanderson" i Malmköping 1910. I hytten syns bolagets verkställande direktör Carl Alexandersson.

Order this image

Share to