Jönköping-Gripenbergs Järnväg, JGJ lok 9 vid Jönköping Östra station.

4 comments

  • Tåget står vid Bunns station i Ölmstad socken. Här lastades virke, möbler samt pappersmassebalar från Rupphults massafabrik på andra sidan av sjön. De flottades hit.
  • Texten ovan avser ett annat kort med vatten!
  • Kort nr 103 visar Östra stationen i Jönköping. Loket nr 9 ägs av Skärstad hembygdsförening, men går i trafik i Mariefred.
  • Tack för din kommentar. Jag har kompletterat posten och ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to