Blekinge Kustbanor, BKB lok 3.

Text på baksida: "BKB 3".

Text på omslag: "B.K.B, Lok N:r 3. Passerar genom Karlshamn.".

2 comments

  • Det här fotografiet är inte taget i Karlshamn, det är taget i Ronneby. Det första huset till höger går inte att ta miste på, det är Clarbergs Konditori, där man numera hittar bl.a. Turistbyrån. Fotografen står på Gamla Söderbro och fotograferar uppströms Ronnebyån (ungefär nordvästlig riktning). Den gamla bron revs och en ny betongbro byggdes intill den gamla (lite längre uppströms, i linje med Västra Torggatan) under 1956-57 i och med att järnvägen Karlshamn-Karlskrona byggdes ut till normalspår och att järnvägen flyttades till dagens läge på södra sidan av Ronnebyån.

  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to