Stockholm Södra station, byggd 1926. Bangård och hyreshus i bakgrunden.

Text baksidan: "Stockholm S 1986.09.01 Foto Lars Olof Karlsson"

Text på kuvert: "Stockholm"

Order this image

Share to