Översvämning på Mariefreds station. Bangården sett från lokstallet. Stationsinspektor C.J.M Larsson ute på bangårdsinspektion.

2 comments

  • Bilden visar Mariefred, inte Mariestad
  • Tack så mycket för din observation. Det hade blivit fel i motivbeskrivningen, detta är nu åtgärdat och ändringen kommer att bli synlig efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to