VSS (Västra Sveriges Slakteriförening) bygger ett nytt slakteri som togs i bruk 1938 i Uddevalla.

Text på baksida: "Uddevalla".

Text på kuvert: "Uddevalla".

2 comments

  • Bilden är tagen 1937. I förgrunden bygger VSS sitt nya slakteri som togs i bruk 1938. Bortanför ser vi Strömstadsvägen med landeriet Ardmore och längst bort skymtar SJ´s lokstall vid Brattårberget och till vänster Lelångebanans banvall
  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to