Årstabron med ett persontåg. Statens Järnvägar, SJ D.

Text på baksida: "Årstabron byggd 1929 Foto 1935".

Text på kopia: "Årstabron (med båt) foto Ifa 1935".

Text på kuvert: "Årstabron", "(Ifa 1935 med båt) (Ifa 1935 utan båt)".

1 comment

  • D-lok, ACo3, Fo4, C3, C3 och sju vagnar till. Kan vara ett provtåg efter revision i Tomteboda.

Order this image

Share to