De kungliga lämnar invigningståget.

Text på baksida: "[...]", "Årstabron 25/11 1929", "De Kungliga o Gd Granholm lämnar invign. tåget", "[...]".

Skada: "Vikning".

Order this image

Share to