Kollision mellan ett godståg på väg mot Stockholm och ett snälltåg på väg mot Malmö nära stationen i Huddinge. Loken inblandade i sammanstötningen var Statens Järnvägar, SJ Kd 698 ...

Select the images you want to order

Share to