Tågolycka i närheten av Granbo station.

Text på baksida: "29.03.56".

Text på kuvert: "Granbo-olyckan 29-mars 1956".

Order this image

Share to