Släckning vid Getåolyckan den 1 oktober 1918 där bland annat, Statens Järnvägar, SJ F 1200 rasade nedför slänten efter ett banvallsras.

Select the images you want to order

Share to