Bro över Torne älv. Den östra av de två broarna över Torne älv. Torneå kyrka syns till höger. Foto i slutet av 1920-talet. Invigning av sammanbindningsbanan Haparanda - Torneå sk...

Order this image

Share to