Arbetare uppställda på Statens Järnvägars stenkolsupplag i Haparanda under Första Världskriget.

Text på baksida: "Haparanda - krigsåren S.J. stenkolsupplag".

Text på omslag: "Militär järnvägstjänst Första Världskriget".

Order this image

Share to