Trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gävle, GDG Buss 1089 Volvo B58.

Text på baksida: "Karlsborg 1986-05-05".

Text på kuvert: "GDG".

Källa. Volvo, buss 1970. com 2014-12-16.

Order this image

Share to