Statens Järnvägar, SJ undervisningsvagn.

Text på omslag: "1943 MOTIV: II distr:s undervisningsvagn.".

2 comments

  • Jag går bet på denna undervisningsvagn. Den stämmer inte med någon av SJs d:o. Vagnskorgen har samma takform och lanternin som SJ använt, har stöttor i kupén likt SJ Co5 men har dubbelfönster likt SJ Co1. Enskilda järnvägar med denna form av korg var UGJ och GDJ samma några få andra banor.

  • Baserat på bildkommentaren "1943 MOTIV: II distr:s undervisningsvagn." gjorde AJ en sökning i II distriktets tjänstevagnsrulla från tidigt 1960-tal. Hittade där en undervisningsvagn 626070 (tidigare Bgv 299) tilldelad 5 maskinsektionen. Som ursprung anges HdSJ Co 311. Nämnda vagn byggdes enligt Str 77 om till bangårdsvagn år 1943 efter att ha varit slopad sedan ett antal år.

    Orsa Härjeådalens Järnväg lät Atlas bygga två BCo-vagnar vilka hade SJ vagnsprofil och såg ut som SJ Co1 1907. Vagnarna återgick till Atlas 1911 och blev samma år HdSJ BCo 311 och 312.

    Vagn 311 blev tydligen stående från 1932, anbefalldes till slopning 1937 utan att det utfördes och blev 1943 ombyggd till bangårdsvagn, allt enligt "Väsentliga förändringar" i Str 77.

    Alltså före detta OHJ BCo 1 1911 HdSJ BCo 311 och 1943 II D 5 ms undervisningsvagn Bgv 299 senare 626070.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to