Blivande stationsinspektor Karl Tirén längst bak i bild under åren som gymnasist. Till vänster i bild modern Kristina, i mitten systern Calise och till höger fadern före detta kyrk...

Order this image

Share to