• Vid färjorna i Trelleborg.
    Photo: Järnvägsmuseet

Vid färjorna i Trelleborg.

Text på baksida: "Trälleborg".

Text på medföljande dokument: "M - Trf".

1 comment

  • Ett N-lok växlar på färjeklaffen.

Order this image

Share to