Bro vid Gullberna stationsområde.

Text på framsida: Em".

Text på baksida: "Gullberna".

Text på omslag: "Alvesta -Växjö".

Order this image

Share to