Järnvägsövergång vid Vannebergavägen vid Åhus, på sträckan mellan Rinkaby och Åhus.

Text på omslag: "Rinkaby-Åhus", "Vannebergavägen", "45+605", "10/57".

Text på medföljande dokument: "30 bs", "Hm-Ås".

Order this image

Share to