• Nedisade fraktfartyget "E. R. Scaldia" ligger vid kaj.
    Photo: Järnvägsmuseet

Nedisade fraktfartyget "E. R. Scaldia" ligger vid kaj.

Text på omslag: "TGOJ Fotografier ej specificerade bl a stationer porträtt".

Order this image

Share to