Utgrävning av utloppskanalen till Ljunga kraftverk i Ljungaverk som vid anläggandet 1912 hette Ljungafors.

Text på framsida: "Utloppet af Kanalen, Ljungafors.".

Text på baksida: "Medelpad".

Källa: vonklopp.se - historik.

Order this image

Share to