• Några romska barn poserar framför kameran i Malmö sommaren år 1963. Bilden är tagen i samband med ett nyhetsreportage för Skånska Dagbladet. I reportaget porträtteras en romsk familj och hur de trivs med att ha blivit bofasta. Toleransen för romer har historiskt varierat mycket mellan olika samhällen, men romers närvaro har sällan setts som något positivt. Ofta fick man slå sig ned i samhällets utkant, man har förvägrats fast bostad och fördrivits. Hur ofta man fick stanna på en plats var olika från kommun till kommun, men sällan längre än tre veckor. Efter att de svenska romerna i Sverige erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade kommuner möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning, vilket förenklade möjligheten för svenska romer att få tillgång till permanenta bostäder samt i förlängningen studier och arbete. Denna process kom dock att bli utdragen under flera år.
    Photo: Adlercreutz, Rolf / Romska Kulturcentret i Malmö

Några romska barn poserar framför kameran i Malmö sommaren år 1963. Bilden är tagen i samband med ett nyhetsreportage för Skånska Dagbladet. I reportaget porträtteras en romsk fami...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to