Barn med julklappar. Två flickor visar nya käder. En pojke med en mini-cykel. Flickan längst till höger har en hund i famnen.

Share to