Studentdag! Anders Hellström körs runt i framluckan på en Folkvagn. Bilen är dekorerad med björklöv och Anders är dekorerad med studentmössa och blommor. Ungdomar, i musikkåren, h...

Share to