Styrelsen för Arboga-utställningen 1935 har 25-årsjubileum. Från vänster: Rudolf Ruster, Iwar Andersson, Bertil Post, Per Bohlin, Sven Lind (sittande) och Gösta Reuterswärd De be...

Share to