Vilstaområdet får hyreshus. Byggnation av flerfamiljshus. Bilar på parkeringen.

Share to