• Utsvängda containrar på godsvagnar för omlastning till bil i Eskilstuna.
    Photo: Järnvägsmuseet

Utsvängda containrar på godsvagnar för omlastning till bil i Eskilstuna.

Text på baksida: "Aktuellt T".

Text på omslag: "2/90", "TGOJ-Konduktörsposten".

Källa: Konduktörsposten personaltidning för TGOJ, 2/1989 - årtal, ort.

Order this image

Share to