Vy över Läggesta med stationen till vänster om viadukten.

Text på kuvert: "Läggesta".

Order this image

Share to